Hoppa till textinnehållet

Sponsring

Vi ser lokala kultursatsningar och ett rikt lokalt föreningsliv som en viktig del i vårt verksamhetsområde. Därför sponsrar vi gärna verksamheter inom kultur och idrott. 

Riktlinjer

Banken ska sponsra breda och folkliga verksamheter där vi via föreningar, organisationer och förbund når många människor i vårt verksamhetsområde. 

 

 • Vi ska sträva efter en ungdomsprofil i våra sponsoravtal
 • Sponsorverksamheten ska följa bankens och samhällets värderingar
 • Vi ska ha en balans mellan idrott, kultur och samhälle

 

Vi stöttar inte: 

 • Enskilda individer
 • Extrema verksamheter som strider mot etik, moral, miljö eller bankens värderingar
 • Riskfyllda verksamheter

Sponsringspolicy

 • Exponering

 All exponering och alla evenemang skall stärka Sparbanken Alingsås varumärke. Exponeringen skall vara koncentrerad, tydlig och kraftfull. Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

 

 • Aktiviteter
  Aktiviteter är kundträffar och möten med nuvarande och nya kunder. Sponsoravtalen bör ge oss möjlighet att träffa t ex medlemmar, ledare, styrelse, publik, ungdomar, föräldrar och övriga sponsorer.

 

 • Ungdomsprofil
  Via ungdomssponsring etablerar banken tidiga relationer vilket bidrar till att långsiktigt bygga bankens varumärke. Via ungdomar når vi hela familjen. 

 

 • Lokal förankring
  Vi vill att vårt engagemang skall nå breda grupper i vårt verksamhetsområde och vi engagerar oss inom såväl idrott, kultur och samhälle. Avtalen skall utgå från den lokala marknadens förutsättningar och alltid resultera i aktiviteter som leder till fördjupade relationer och samarbeten. 

Testa ditt projekt:

 • Är din verksamhet bred/folklig?
 • Ges möjlighet till riktigt bra exponering av bankens logotyp?
 • Erbjuds möjlighet till aktiviteter där banken når t ex ungdomar, medlemmar, publik samt erbjuds det gemensamma affärer

Om du svarar "Ja" på ovanstående frågor kan du gå vidare och fylla i ansökan. Om du svarar "Nej" på en eller flera frågor så behöver du se över ditt förslag.  

Ansök