Hoppa till textinnehållet

Sponsring

Vi ser lokala kultursatsningar och ett rikt lokalt föreningsliv som viktigt för att skapa hållbar samhällsutveckling. Vi vill vara ett stöd till att skapa mångfald och jämställdhet, alla skall få vara med och vi vill stärka folkhälsan. Vi vill bidra till barn och unga växer upp till goda samhällsmedborgare. 

Riktlinjer

Banken ska sponsra breda och folkliga verksamheter där vi via föreningar m fl når många människor i vårt verksamhetsområde. All sponsring skall vara lokal.

 

 •  Vi ska sträva efter en ungdomsprofil i våra sponsoravtal
 • Sponsorverksamheten ska följa bankens och samhällets värderingar
 • Vi skall försöka nå breda och folkliga verksamheter som aktiverar och engagerar många människor.
 • Vi vill gärna stötta aktiviteter som belyser vikten av en hållbar ekonomi och utveckling.

 

Vi stöttar inte: 

 •  Enskilda individer
 •  Extrema verksamheter som strider mot etik, moral, miljö eller bankens värderingar
 • Politiska eller liknande opinionsbildande organisationer.

Vi vill att vårt samarbete skall synas

 • Exponering

All exponering och alla evenemang skall stärka Sparbanken Alingsås varumärke. Exponeringen skall vara tydlig och kraftfull. Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

 

 • Aktiviteter
  Aktiviteter är kundträffar och möten med nuvarande och nya kunder. Sponsoravtalen bör ge oss möjlighet att träffa t ex medlemmar, ledare, styrelse, publik, ungdomar, föräldrar och övriga sponsorer.

Testa ditt projekt:

 • Är din verksamhet något som engagerar och når många människor?
 • Ges möjlighet till riktigt bra exponering av Sparbanken Alingsås?
 • Erbjuds möjlighet till aktiviteter där banken når t ex ungdomar, medlemmar, publik samt erbjuds det gemensamma affärer

 

Om du svarar "Ja" på ovanstående frågor kan du gå vidare och fylla i ansökan. Om du svarar "Nej" på en eller flera frågor så behöver du se över ditt förslag.  

Ansök