Fysisk aktivitet är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Forskning visar även att regelbunden fysisk aktivitet förbättrar humör, minne, koncentration, självkänsla och skapar goda förutsättningar att prestera i skolan. Genom en satsning som Sparbanksstiftelsen i Alingsås finansierar och på uppdrag av skolförvaltningarna i kommunerna Vårgårda, Herrljunga, Lerum och Alingsås genomför nu RF-SISU Västra Götaland en satsning i åk F-6 i de fyra kommunerna.