Så länge du är frisk, och kan fatta informerade beslut, bestämmer du själv vem som kan hjälpa dig med bankärenden och andra saker som gäller din ekonomi. Du kan även bestämma i förväg vem som ska företräda dig, om du skulle bli sjuk, genom att skriva en framtidsfullmakt.