Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Vilka kan söka och till vad?

Föreningar och organisationer kan söka bidrag som ryms inom ramen för nedan punkter.

Tänk på att söka bidrag innan arbetet påbörjas.

 • Näringsliv
 • Forskning
 • Utbildning
 • Kultur
 • Idrott
Två unga scouter vid en sjö

Stiftelsen prioriterar bidrag inom följande områden:

 • Förutsättningar för mötesplatser där människor och företag kan växa
 • Förutsättningar för att näringslivet ska utvecklas i vårt verksamhetsområde
 • Förutsättningar för fritid och kultur
 • Stärka verksamhetsområdets varumärke

Hållbar utveckling

Vi arbetar mot vår vision om en hållbar utveckling av samhället. Vi vill att de projekt vi bidrar till har en koppling till något av FN’s 17 hållbarhetsmål.

Vilka ändamål beviljas inte?

Det finns områden där vi normalt inte beviljar bidrag:

 • Löpande verksamhet och driftskostnader
 • Löpande underhåll
 • Ändamål som normalt finansieras med offentliga medel
 • Utbildning för enskild person (t.ex. gymnasium och högskola)
 • Resor (tex. studieresor, cuper och läger mm) 
 • Religös eller politisk verksamhet
 • Enskilt företag (om ändamålet avser att främja företagets egna vinstintresse)
 • Till enskild idrottsutövare
 • Sponsring
   

Undantag kan förekomma. Exempelvis kan organisationer vars huvudsakliga inriktning omfattar verksamhet som stiftelsen normalt inte lämnar bidrag till ändå söka bidrag om det avser initiativ eller verksamhet som ryms inom områdena mötesplatser, att företag kan startas och utvecklas eller fritid och kultur. För att ett projekt skall beviljas får projektet inte påbörjats innan ansökan inkommit till Sparbanksstiftelsen.