Skip to content

Att söka bidrag

Sparbanksstiftelsen Alingsås kan främja samhällsnytta inom näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädelsevis inom Sparbanken Alingsås AB:s verksamhetsområde. 

Stiftelsen ska bidra till en hållbar utveckling av samhället.  Sparbanksstiftelsen Alingsås prioriterar bidrag inom fyra områden:

  •  Förutsättningar för mötesplatser där människor och företag kan växa
  •  Förutsättningar för att näringslivet ska utvecklas i vårt verksamhetsområde 
  •  Förutsättningar för fritid och kultur
  • Stärka verksamhetsområdets varumärke 

Vi stöttar projekt där vi samfinansierar tillsammans med någon annan. Projektet ska ha tydliga mål som går att följa upp, en projektplan, en budget och bör ha en koppling till något av FN:s hållbarhetsmål. 

 

Ansökan- steg för steg 

Prioriteringar och beslut

I vår bedömning av vilka projekt vi beviljar medel utgår vi alltid ifrån punkterna ovan. Tänk på att söka bidrag innan arbetet påbörjas. Vi får in många ansökningar och måste prioritera vilka ansökningar som beviljas. Därför kan ansökningar som uppfyller dessa punkter få avslag. Stiftelsens beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras.

Vi tar emot ansökningar löpande och behandlar dem kvartalsvis. Våra ansöknings- och beslutsperioder är:
 

Period

Beslut

1/1 - 31/3

Slutet av april

1/4 - 30/6

Slutet av augusti

1/7 - 30/9

Slutet av november

1/10-31/12

Slutet av februari