Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Modellavtal

Tillstånd för publicering av fotografi/filmning

 

Parter: 

1. Sparbanken Alingsås AB

2. Modell

 

Sparbanken Alingsås ges härmed tillstånd att använda, sprida och publicera fotografi av mig och/eller min egendom. Fotografierna får användas fritt av Sparbanken Alingsås och Sparbanksstiftelsen Alingsås AB för marknadsföring i all media i EU/ESS-länder från det att Sparbanken Alingsås mottagit bilderna så länge nyttjanderätten för bilden enligt avtalet med fotografen gäller.

 

Modellens kontaktuppgifter

Genom undertecknandet av det här Avtalet godkänner och samtycker Modellen till följande:

  • Att Banken behandlar Modellens personuppgifter enligt ovan angivna förutsättningar.
  • Att Banken tar bilder av Modellen och lagrar dessa digitalt samt att Banken får använda bilderna i enlighet med detta Avtal.
  • Att Banken får nyttja bilderna på bl.a. Facebook och Instagram vilket innebär en överföring till USA som enligt dataskyddsdirektivet är att se som tredje land

 

Användningsrätten till bilderna 

Banken får använda de aktuella bilderna i kommersiella sammanhang och/eller för redaktionellt sammanhang med koppling till Banken utan begränsning i media/medier. Denna användning får ske fritt, under obegränsad tid. Banken får, under obegränsad tid, använda bilderna i bestående material, t.ex. broschyrer, annonser m. m.

Banken har även rätt att använda aktuell/a bild/er i de sociala medier där Banken är aktiv.
Banken har rätt att redigera och beskära de/den aktuella bilderna för att möjliggöra ändamålsenlig användning enligt detta Avtal.


Då bilderna på t.ex. Facebook och Instagram överförs till USA som enligt dataskyddsdirektivet är att se som tredje land samtycker och godkänner Modellen genom undertecknandet av detta Avtal att Banken har en sådan rätt till en sådan överföring. Överföringen är då nödvändig för att fullfölja Avtalet mellan Banken och modellen. Sådan överföring kommer att ske i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. EU:s dataskyddsförordning tillämpas inte i tredjelandet vilket kan innebära ökade risker för modellens personuppgifter i integritetshänseende bland annat vad avser möjligheten för myndigheter i tredjelandet att få tillgång till personuppgifterna.

Användningen av bilderna kommer i detta sammanhang att begränsas genom att Banken genomför en regelbunden gallring.

 

Bilderna får inte säljas vidare till tredje part. Bilderna får dock användas av tredje part på uppdrag av Banken förutsatt att tillämplig integritetslagstiftning iakttas. En sådan tredje part kan bl. a. vara de Banken samarbetar med.

Information om modellen