Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Samtycke GDPR

Jag samtycker till att mina personuppgifter i form av namn och bild, även rörliga bilder (i filmer och webbsändningar) som jag förekommer på under nedan angivet tillfälle, vid nedan angivet datum, får användas för publicering i Sparbanken Alingsås kanaler tillsvidare:
 

  • Webbplats
  • Sociala medier
  • Tryckt material (skrifter, rapporter och dylikt)

 

Bilderna kommer endast användas där Sparbanken Alingsås står som avsändare och inte i kommersiellt syfte. Sparbanken Alingsås värnar om din personliga integritet vilket innebär att du när som helst har rätt att återkalla ditt samtycke. Bilder, filmer och webbsändningar kommer att sparas i Sparbanken Alingsås arkiv. 

 

Information och tillgång till personuppgifter 

Sparbanken Alingsås är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter nedan. Sparbanken Alingsås har ett Dataskyddsombud som nås på följande adress:
Sparbanken Alingsås AB, Dataskyddsombud, Box 553, 441 16 Alingsås.
Du kan även komma i kontakt med Bankens dataskyddsombud genom att maila direkt till:

 

Personuppgifterna kommer endast att behandlas för ovan angivna ändamål. Den rättsliga grunden för behandling är samtycke. Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta vårt dataskyddsombud enligt ovan. 

Skicka in samtycke