Senast tidpunkt för leverans av fil/godkännande i internetbanken:

Utbetalning 22/6

  • Swedbank Lön Bas (SUS): Swedbank senast tillhanda 20/6, kl 09.00
  • Swedbank Lön (SUS) med tilläggstjänst lönespec: Swedbank senast tillhanda 19/6, kl 15.00
  • Bankgirot Lön (KI): Bankgirot senast tillhanda 20/6, kl 19.00
  • Lönelista i internetbanken: Swedbank senast tillhanda 21/6, kl 11.30

Senast tidpunkt för leverans av fil/godkännande i internetbanken:

Utbetalning 27/6

  • Swedbank Lön Bas (SUS): Swedbank senast tillhanda 22/6, kl 09.00
  • Swedbank Lön (SUS) med tilläggstjänst lönespec: Swedbank senast tillhanda 21/6, kl 15.00
  • Bankgirot Lön (KI): Bankgirot senast tillhanda 22/6, kl 19.00
  • Lönelista i internetbanken: Swedbank senast tillhanda 26/6, kl 11.30