Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Behörighet för att besvara frågor om kundkännedom i internetbanken

Enligt lagen om penningtvätt måste alla banker ha uppdaterad information om sina kunder, de­ras ekonomi och vilken affärsrelation man har. Det innebär att vi med jämna mellanrum behöver be dig om aktuella uppgifter om ditt företag. Du kan enkelt uppdatera kundkännedomen direkt i internetbanken.

Vilken behörighet krävs för att svara på frågorna?

Företaget behöver att ha en användare i internetbanken med rätt behörighet att besvara frågorna.

Behörigheten heter ”Fylla i och uppdatera kundkännedomsuppgifter”. Tänk på att användaren får tillgång till all information om företaget, som ägarstruktur och andra känsliga uppgifter (GDPR). Användare med ”Obegränsad behörighet” kan också besvara frågorna. 

Det är företagets behörighetsadministratör som i internetbanken lägger upp behörigheten.

Two colleagues planning in front of a computerr+

Så här hanterar du behörigheter

Vi guidar dig hur du gör i internetbanken.

Varför ställer vi frågor?

Vi är en egen lokal bank som vill ha en nära relation med er som företagskund - det är en viktig del i vår sparbanksidé och har alltid varit viktigt för oss. Ju bättre vi känner er, desto bättre kan vi säkerställa att ni har produkter och tjänster som är anpassade utifrån era behov. Det ger också fler möjligheter till goda, långsiktiga och hållbara affärer tillsammans.

Vi månar om er och vill att företagets ekonomi ska vara trygg hos oss. Vi vill vara en sund och hållbar bank, därför jobbar vi långsiktigt och tar ansvar för att skapa framtidstro för våra kunder, medarbetare och samhället.