Hoppa till huvudinnehåll

Mer om räntetak och räntegolv

  • Räntetak och räntegolv köps och säljs till aktuellt marknadspris.
  • Lägsta nominella belopp är 10 miljoner kronor.
  • Ett ramavtal tecknas med banken.
  • Premien betalas eller erhålls i procent på beloppet .
  • Räntetak respektive räntegolv kallas även Caps and Floors.

Fler sätt att hantera ränterisker

Skaffa räntetak och räntegolv