Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Hjälp med hållbarhetsfrågor – PURE ACT

  • Enkelt, tids- och kostnadseffektivt
  • Stärk er hållbarhetsprofil och lönsamhet
  • Specialerbjudande för våra kunder
A group of people having a business meeting

Tycker ni att hållbarhet är viktigt, men har knappa resurser? Har ni svårt att hänga med då det dyker upp nya krav - från såväl kunder som olika regelverk? Ta hjälp av vår partner PURE ACT att bygga ett strategiskt hållbarhetsarbete och få en hållbarhetsplan. Gör ett snabbtest och få 40 minuter fri konsultation. Som kund hos oss får ni även rabatt på PURE ACTs övriga tjänster.

Få hjälp med det strategiska hållbarhetsarbetet

Stöd till små och medelstora företag

PURE ACTS tjänster och erbjudanden är anpassade för små och medelstora företag med upp till 250 medarbetare. De är framför allt framtagna för företag som vill kickstarta och/eller strukturera sitt hållbarhetsarbete.

Om PURE ACT

PURE ACT och deras nätverk har en djup kompetens inom hållbarhetsområdet. Som kund får ni stöd genom såväl det digitala verktyget Acture som personlig vägledning. Fokus ligger på att skapa affärsnytta genom att hjälpa er få in hållbarhet i såväl strategi som redovisning.

Om verktyget Acture

Acture är ett aktivitetsbaserat verktyg som hjälper er bygga en hållbarhetsplan. Bearbeta checklistor med hundratals tips på hållbara aktiviteter, åtgärder och KPIer. Ni får en tydlig översiktsvy som visar hur ni ligger till och kan när som helst hämta en automatiskt sammanställning.

Tydlig hållbarhetsplan och hållbarhetsrapport med PURE ACT

PURE ACTS process

PURE ACT erbjuder en enkel process för strategiskt hållbarhetsarbete. Processen består av workshops, tillgång till det digitala verktyget Acture och löpande rådgivning utifrån era behov. Målet är att skapa en tydlig hållbarhetsplan, en hållbarhetsrapport och ett stärkt varumärke.

Illustration: Pure Act process

Tuffare krav på underleverantörer

  • Stora svenska företag planerar att ställa betydligt tuffare hållbarhetskrav på sina underleverantörer.
  • 45 % av storföretagen anser att en tydlig plan för hållbarhetsarbetet ger underleverantörer en konkurrensfördel.
  • 39 % av storföretagen uppger att de alltid eller ofta har hållbarhetsaspekter som kriterier när de väljer leverantörer.

"7 av 10 små och medelstora företag saknar plan för hållbarhetsarbetet"

Aktuell Hållbarhet, 2021

Frågor och svar om PURE ACT och erbjudandet

Få hjälp med hållbarhetsarbetet