Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Om du inte är nöjd

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink

Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd med vårt bemötande och med våra produkter och tjänster. Vi arbetar ständigt med förbättringar av vår service och av våra produkter och tjänster. Är du missnöjd och vill lämna ett klagomål, ta kontakt med ditt bankkontor enligt stegen nedan. Om du inte är nöjd med vårt besked efter den första kontakten med oss kan ärendet omprövas. Här får du reda på hur vi på bästa sätt hjälper dig med ditt ärende.

 1. Hur du framför ditt klagomål

  Om du har ett klagomål mot Sparbanken Alingsås är det enklaste och snabbaste sättet att du vänder dig till ditt bankkontor eller till det bankkontor som du anser gjort fel. Ibland behöver vi göra en utredning och ta fram material och/eller gå igenom vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att göra en sådan utredning, ta fram material och lämna ett besked till dig som kund.

  Du kan kontakta oss direkt på våra bankkontor eller genom att skicka ett säkert meddelande direkt i Internetbanken. Du kan även fylla i detta formulär. Beskriv vad du anser vara fel, vilket kontor du varit i kontakt med samt vilken lösning du vill ha.


  Du kan även skicka in ditt klagomål via brev till oss på adressen: Sparbanken Alingsås AB (publ), Box 553, 441 16 Alingsås. Använd då denna klagomålsblankett som du fyller i så utförligt som möjligt. Tänk på att bifoga eventuella andra handlingar som berör ditt ärende. Märk ditt brev med ”Klagomål”.

 2. Om du efter första kontakten fortfarande inte är nöjd

  Om du efter svar från bankkontoret fortfarande inte är nöjd med det svaret du fått, och ytterligare vill pröva ditt ärende, kan du kontakta klagomålsansvarig.

  Vi vill att du beskriver vad det är i beslutet som du anser är fel samt vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende. Vi kan behöva lite tid på oss att fatta beslut i ärendet men vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

  Skicka din överklagan av beslut via post till:

  Sparbanken Alingsås (publ)
  Klagomålsansvarig
  Box 553
  441 16 Alingsås


  Använd gärna denna klagomålsblankett för utskrift för din överklagan. 

 3. Andra vägar för rådgivning och prövning

  Om du efter omprövning av bankens klagomålsansvarig fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser för att få opartisk information och rådgivning som rör bank- och finanstjänster. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  Kungsholmstorg 5, Box 174
  101 23 Stockholm, tel 08-508 860 00

  www.arn.se

  ARN är en myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till banken. Om det gått längre tid än ett år från det första klagomålet har konsumenten ändå alltid möjlighet att skicka in anmälan inom två månader från och med slutligt beslut från Klagomålsansvarig. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

  Konsumentvägledning

  Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå

  Konsumenternas Försäkringsbyrå

  Box 24215,
  104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se

  Självständig rådgivningsbyrå som ger privatpersoner oberoende fakta och kostnadsfri vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet.

  Konsumentverket

  Telefon 0771–525 525
  www.hallakonsument.se

  Oberoende vägledning via Konsumentverket.

  Allmän domstol

  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
  www.domstol.se

  Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner

  Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

  I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till banken: info@sparbankenalingsas.se

  Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

  Särskild information om behandling av personuppgifter

  Om du känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då  vårt Dataskyddsombud   eller skriftligen till denna adress:

  Sparbanken Alingsås
  Dataskyddsombud
  Box 553
  441 16  Alingsås 

  Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av personuppgifter till Integritetsmyndigheten, IMY.se, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.