Vi tar uppgiften att förebygga och förhindra penningtvätt på största allvar, och avsätter betydande resurser för att uppfylla våra åtaganden. Det är en komplex uppgift och en ständigt pågående process – dygnet runt, året om.

Penningtvätt - vår branschs största utmaning
Penningtvätt är vår branschs största utmaning. För att upptäcka och förhindra penningtvätt krävs fortsatt samarbete mellan banker, myndigheter, polisen och andra aktörer i branschen. Som kund hos oss kan du vara trygg i att vi alltid agerar på de varningssignaler vi får och att vi alltid anmäler till Finanspolisen när så krävs. Vi har nolltolerans mot penningtvätt på alla fyra hemmamarknader.

Så arbetar vi för att förhindra penningtvätt
Det är ett ständigt pågående arbete att förebygga och förhindra penningtvätt. För att vi ska kunna ta in en ny kund krävs en så kallad ”kundkännedomsanalys”. Vi analyserar då till exempel vem som står bakom företaget och vilken koppling som finns till landet där vi verkar. Vi övervakar miljontals transaktioner dagligen för att hitta så kallade ”riskindikatorer” och avvikande beteenden. Om vi får varningssignaler så gör vi en analys. Kommer vi fram till att det finns anledning att misstänka penningtvätt gör vi en anmälan till Finanspolisen. Det är sedan Finanspolisen som avgör om penningtvätt har förekommit. Vi har dessutom själva möjligheter att agera genom att begränsa banktjänsterna för kunden, eller inleda en process för att avsluta kundens banktjänster.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om arbetet mot penningtvätt