•  Föreningar eller andra initiativ med verksamhet som riktar sig mot barn och unga.
  • Breda och folkliga verksamheter som aktiverar och engagerar många människor.
  • Verksamheter som följer vårt varumärkes värderingar.
  • Gärna aktiviteter som belyser vikten av en hållbar ekonomi och utveckling - hos vår partner, för deras intressenter, eller för vårt lokalsamhälle i stort.
  • All vår sponsring ska vara lokal, dvs finnas i vårt verksamhetsområde.