Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Riskskala, riskindikator och riskklasser för fonder

Den EU-gemensamma riskskalan för fonder visas i en så kallad riskindikator som har 7 olika riskklasser (1-7). Riskklasserna ger vägledning om risknivån för fonden jämfört med andra finansiella produkter, till exempel andra fonder. 1 betyder lägst risk och 7 högst risk.

Riskklasser/risknivåer för fonder

Riskskalan utgår från hur fondens avkastning varierat över tid, jämfört med fondens snittavkastning under de senaste 5 åren. En fond med högre riskklass, har oftast högre historisk avkastning men med det kommer också en större risk för att fonden minskar i värde. Vill du ha en fond med låg risk eller högre risk som kan göra att dina pengar växer snabbare?

Risknivå 1-2

  • Välj en lägre risk om det är viktigare för dig att ditt sparande inte minskar i värde än att du får högre avkastning. Det passar också bra om du sparar på kort sikt. Räntefonder har lägst risk.

Risknivå 3-4

  • Passar dig som vill ha möjlighet till högre avkastning men med begränsad risk för att ditt sparande minskar i värde. En kombination av ränte- och aktiefonder eller blandfonder kan passa då.

Risknivå 5-7

  • Sparar du på lång sikt kan du ta högre risk för chans till högsta möjliga avkastning. Börsen kommer svänga flera gånger men du kan vänta in en uppgång. Aktiefonder som placerar i ett visst land eller en viss bransch, har den högsta risknivån.

Ny riskskala från 2023

Vad är nytt?

Den 1 januari 2023 förändrades sättet att beräkna och klassificera risknivåerna för fonder enligt den EU-gemensamma riskskalan. Från att endast ha gällt fonder inkluderas nu även andra finansiella produkter i riskskalan, till exempel warranter. Dessa produkter har ofta en högre risknivå än fonder och placerar sig högt upp på riskskalan.

Källa: Morningstar

Vad innebär förändringen?

Riskskalan tar numera hänsyn till produkter som har en ännu högre risk än vad traditionella fonder har. Traditionella fonder har därmed - generellt sett - fått en lägre riskklass. Även om den underliggande risken inte har förändrats, så förändrar det hur vi ser på 1-7skalan. Generellt får fonder nu ett steg lägre risk på skalan än de fått tidigare.

Mer information om risk