Skip to content

Bryttider för fonder i försäkring

Mamma och vuxen son sitter på verandan och tittar på en surfplatta

Kursen på fonder sätts alltid efter den så kallade bryttiden. Om du vill köpa eller sälja en fond och ordern kommer in efter fondens bryttid flyttas din order till nästa bankdags bryttid. Fondernas officiella bryttider är 30 minuter efter bryttiderna för fonder i försäkring. 

Bryttider i försäkringar

Bryttid Fond

 05.30

Swedbank Roburs aktiefonder med övervägande innehav i Asien och Emerging Markets.

14.30

Swedbank Robur Rysslandsfond

15.00

Swedbank Roburs räntefonder inklusive Bas Ränta och Swedbank Roburs fond-i-fonder med innehav i svenska räntefonder.

15.30

Swedbank Roburs aktiefonder och blandfonder, inklusive Bas 25, Bas 50, Bas 75, Selection 25, Selection 50 och Selection 75.

16.00 + 1

För fonder i externa fondbolag flyttas ordern i regel alltid till nästa bankdag

När du köper och säljer fonder i försäkring

Swedbank Roburs fonder

Externa fonder