Avtalshandlingar

På följande sida hittar du olika avtal och allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt en del annan väsentlig information kring värdepapperstjänster.

Olika avtal och allmänna bestämmelser gäller beroende på om du är kund i eller utanför Sverige. 

Läs våra avtalsvillkor och information för kunder i Sverige