Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Oj, hur kommer detta att gå till, var min första tanke när vi fick frågan om föreningsdagen, berättar Helen som är ungdomsledare i Vårgårda Cykelklubb. 120 barn på 3 stationer, varav vi skulle hålla i en cykelstation, med cyklar och hjälm till alla krävde lite förberedelser, men det gick ju galant!

Varför är det viktigt att cykla?
Jag cyklar med min 82-åriga mamma och det är väl en av alla bra saker med en cykel. Du kan cykla tillsammans- liten som stor, du rör på dig och kan ta dig längre sträckor.

Vad tyckte barnen om aktiviteten?
Vi kunde se att barnen kämpar och utmanar sig, inflikar Jill som också är ungdomsledare. Att vi som förening är här en skoldag, sänker tröskeln för att bli nyfiken på att börja i en förening.

Många vågade testa och tyckte att det var väldigt roligt. Vi uppmuntrade barnen att cykla till skolan den dagen och förhoppningsvis fortsätter det med det. Några blev också nyfikna på att komma att prova på att cykla med oss. Ikväll har vi första träningen efter föreningsdagen och jag hoppas att vi har fått ett gäng nya medlemmar, avslutar Helen.

Föreningsdagen anordnas av Rörelse på rast. Rörelse på rast initierades av Sparbanksstiftelsen och genomförs av RF-SISU Västra Götaland på uppdrag av skolförvaltningarna i kommunerna. Projektet finansieras i sin helhet av Sparbanksstiftelsen. Syftet är att uppmuntra till rörelse och socialt umgänge på raster i grundskolan, men även skapa intresse för att aktivera sig på fritiden.