Skip to content

Sparbanksstiftelsen Alingsås

Samhällsutveckling

Stiftelsen bedriver samhällsutveckling genom att se till att det finns en sparbank i vårt verksamhetsområde, genom att driva utvecklingsprojekt tillsammans med andra aktörer och genom att ge bidrag inom områdena:

  •  Förutsättningar för mötesplatser där människor och företag kan växa
  •  Förutsättningar för att näringslivet i vårt verksamhetsområde kan utvecklas
  •  Förutsättningar för fritid och kultur

Vetenskapsfestivalen

Bidrag

Kontakta oss

Ingrid Pousard

Verksamhetsledare på Stiftelsen Eken

Telefon:072-660 11 56