Hoppa till textinnehållet

Styrelsen

Styrelsens roll

  • Styrelsen och styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman på 1 år.
  • Styrelsen har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter.
  • Fastställer Sparbanken Alingsås AB:s mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll.
  • Tillsätter, utvärderar och entledigar VD
  • Ser till att informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig.
  • Sparbanken Alingsås AB strävar efter att styrelsen såväl till sin helhet som individuellt har tillräckliga kunskaper, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter. 
  • Sparbanken Alingsås AB arbetar löpande med kompetensutveckling för styrelseledamöter, VD samt övrig personal. 
  • Sparbanken Alingsås AB:s löpande förvaltning sköts av VD, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelseledamöter

Anders Atterling

Ordförande.

Styrelseledamot sedan 2017.

Per Borgvall

Vice Ordförande
Styrelseledamot sedan 2018.

Bild på Per Borgvall

Lise Larsvik

Styrelseledamot sedan 2014.

Bild på Lise Larsvik

Camilla Elvljung

Styrelseledamot sedan 2010.

Bild på Camilla Elvljung

Anders Samuelsson

Styrelseledamot sedan 2019.

foto på Anders Samuelsson

Marie Hallén

Styrelseledamot sedan 2018.

Bild på Marie Hallén

Joachim Winberg

Styrelseledamot sedan 2019.

Annelie Eliasson

Personalrepresentant sedan 2010.

foto på Annelie Eliasson

Mattias Rundgren

Personalrepresentant sedan 2011.

Mattias Rundgren