Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Styrelse

Styrelsens roll

 • Val av ordförande

  Styrelsen och styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman på 1 år.

 • Yttersta ansvaret för organisation och förvaltning

  Styrelsen har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter.

 • Fastställer mål och strategier

  Fastställer Sparbanken Alingsås AB:s mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll.

 • Ansvar för VD

  Tillsätter, utvärderar och entledigar VD.

 • Kvalitetsäkrar informationsgivning

  Ser till att informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig.

 • Kvalitetsäkrar styrelseledarmöter

  Sparbanken Alingsås AB strävar efter att styrelsen såväl till sin helhet som individuellt har tillräckliga kunskaper, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter.

 • Arbetar med kompetenstutveckling

  Sparbanken Alingsås AB arbetar löpande med kompetensutveckling för styrelseledamöter, VD samt övrig personal.

 • Löpande förvaltning

  Sparbanken Alingsås AB:s löpande förvaltning sköts av VD, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelseledamöter

Anders Atterling

Styrelsens ordförande 
Styrelseledamot sedan 2017.

Marianne Nordmark

Styrelseledamot sedan 2022.

Sten Lövrup

Styrelseledamot sedan 2022.

Joachim Winberg

Vice ordförande
Styrelseledamot sedan 2019.

Anders Samuelsson

Styrelseledamot sedan 2019.

Marie Hallén

Styrelseledamot sedan 2018.

Mattias Rundgren

Personalrepresentant sedan 2011.

Marie Westlund

Marie Westlund

Personalrepresentant sedan 2023.