Hoppa till textinnehållet

Banksekretess och integritet

Ungdomar sitter och väntar på bussen och tittar på en mobil

Vi månar om din integritet. Läs mer om banksekretessen, hur vi behandlar dina personuppgifter, cookies och riskerna med att kommunicera via e-post.

Banksekretess

Banksekretess gäller enligt lag. Sekretessen innebär att banken inte obehörigen får lämna ut några uppgifter om kunder till utomstående. I vissa fall är dock banken enligt lag eller författning skyldig att lämna ut vissa typer av uppgifter till olika myndigheter.

Personuppgifter och cookies - vad gäller?

Risker med att kommunicera via e-post

Att mejla är idag ett av världens vanligaste sätt att kommunicera. Information som skickas via e-post kan dock läsas och/eller ändras av obehöriga personer. Det kan även skadas i överföringen eftersom det skickas helt öppet, ungefär som ett vykort med vanlig post. Därför är det viktigt att du aldrig sänder konfidentiell eller personlig information till exempel kortnummer, kontonummer, transaktionsuppdrag och liknande, skickas till oss via e-post.
Därför ska inte konfidentiell eller personlig information såsom kortnummer, kontonummer, transaktionsuppdrag och liknande, skickas till banken via e-post. Om du ändå gör det sker det på egen risk. Varken banken eller bankens anställda kan hållas ansvariga för förlust eller skada, som uppkommer till följd därav.

Vi ber aldrig dig sända personlig information
Banken eller dess samarbetspartner kommer aldrig att be dig att skicka konfidentiell information såsom kortnummer, kontonummer och liknande via e-post. Om du får e-post som påstås komma från banken eller annan finansiell institution med uppmaningen att lämna konfidentiell och personlig information, radera e-posten utan att öppna de medföljande bilagorna. Klicka inte heller på de eventuellt medföljande länkarna. Bilagorna och länkarna i e-posten kan innehålla virus och andra skadliga program. De kan infektera din dator och stjäla dina användaridentiteter, lösenord/koder samt annan bankrelaterad information.

Kontakta oss - på ett säkert sätt
För att kommunicera med banken på ett säkert sätt kan du använda funktionen "Kontakta oss" i internetbanken, ringa 0771-22 11 22 med personlig kod eller besöka ett bankkontor.