Hoppa till textinnehållet

Om Sparbanksstiftelsen Alingsås

Stiftelsen har som huvuduppgift att bevara och utveckla sparbanksidén. Det gör vi genom att vara en långsiktig och tydlig ägare till Sparbanken Alingsås och genom att vi bidrar till samhällsutvecklingen i vårt verksamhetsområde.

Stiftelsen styrs av Styrelsen. Styrelsen utses av Förtroendevalda. Stiftelsen har 24 förtroendevalda, som kommer från hela vårt verksamhetsområde. Förtroendevalda utgör Stiftelsens stämma och är ambassadörer för Sparbanken Alingsås.

Stiftelsens styrelse utser Sparbanken Alingsås ABs styrelse och utgör Bankens stämma.

Stiftelsens verksamhet består av att arbeta med ägarfrågor och att arbeta med samhällsutveckling. Vi arbetar med samhällsutveckling genom att ge bidrag inom våra fokusområden och genom att driva utvecklingsprojekt tillsammans med andra aktörer.

Stiftelsens arbete regleras av ett stiftelseförordnande och vi står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland.
 

Hållbarhet

Stiftelsen vill bidra till att Sparbanken Alingsås verksamhetsområde utvecklas på ett sunt och hållbart sätt. Vi tror att arbetet med att uppfylla FN:s hållbarhetsmål kommer att göra världen bättre för alla. Vårt arbete bidrar särskilt till mål 4, 8 och 9.