Skip to content

Hållbara företag kan också vara lönsamma

Att ha ett syfte utöver att tjäna pengar kan bli en lönsam affär. Enligt undersökningar* tenderar sådana bolag att ha både lojalare kunder och högre lönsamhet. 

Enligt studier* tenderar företag som passar in i den beskrivningen att ha en rad fördelar. Bland annat visar en undersökning* att företagen som jobbar bäst med hållbarhet har högre vinstmarginaler. En annan pekar mot att konsumenter hellre köper en produkt vars värderingar de håller med om.

Tre goda skäl att hållbara företag gynnas

De har en tydlig målbild av vilket samhällsproblem som kan lösas genom företagets vision.

Det ledarskapet gör sedan så att personal attraheras av företaget och vill stanna kvar.

Den tredje punkten är själva innovationskraften hos entreprenörerna. Kan vi hitta entreprenörer som tar sig an de utmaningarna  samhället står inför och har en stark innovationskraft som kan accelerera en omställning kommer vi långt. Just nu finns detett större intresse av att investera hållbart än det finns hållbara projekt.