Nätfiske, sociala bedrägerier, falska lotterivinster och ”fina” erbjudanden när man säljer saker på nätet – sätten att lura sina medmänniskor är många – och vi kan dagligen ta del av berättelser från drabbade. Det är allt från att man har trott sig hjälpa en vän i nöd till att man har trott sig prata med både polis och bank. Gemensamt för de flesta bedragarna är att de spelar på vår känsla av att vilja kunna lita på andra, vår glädje av att ha fått ett oväntat ekonomiskt tillskott eller vår oro att bli utsatta för ett brott.

I dag sker bedrägeriförsök främst genom tre kanaler: sociala medier, mejl och telefon. Alla tillvägagångssätt har som mål att lura till sig inloggningsuppgifter och koder.

Ett utmärkt sätt att lura till sig uppgifter är att göra det genom att utge sig för att vara någon annan. Ta till exempel Facebook: kapar jag någons konto "blir" jag ju den personen och kan ta kontakt med mina vänner. Jag skriver att jag behöver hjälp med ett bankärende, att jag behöver koder från kompisens dosa för att min har gått sönder och så vidare. Mats.

Även om det ser ut att vara en vän som ber om hjälp; ring personen och kontrollera att det verkligen är den du pratar med över nätet.

Mejl som ser ut att komma från en myndighet eller annan officiell verksamhet är ett annat sätt som bedragare använder sig av för att få oss att sänka garden kring vår banksäkerhet.

Bedrägerimejlen håller en oerhört hög klass och det är nästintill omöjligt att avgöra om de är äkta eller inte. Men i ett mejl som kommer med onda avsikter uppmanas du att lämna ut uppgifter av personlig karaktär, så som lösenord eller kontonummer – och så gör aldrig en bank. 

På samma sätt gäller det att se upp när någon tar kontakt via telefon och utger sig för att ringa från din bank. De kan till exempel säga att de behöver dina inloggningskoder för att stoppa ett pågående bedrägeriförsök.

Ofta är inte den ekonomiska skadan den värsta, utan det att man tappar förtroendet för okända – och känner sig dum som lät sig luras. Men det är viktigt att komma ihåg att bedragarna är otroligt slipade och vet exakt hur de ska göra för att vinna förtroende. Så den som blir drabbad ska inte känna sig dum, men vi behöver alla lära oss mer om hur bedrägerierna går till för att kunna vara lite mer vaksamma om det skulle drabba oss själva.