Hävstång

Hävstången anger hur mycket warranten kommer att röra sig i förhållande till den underliggande tillgången (till exempel en aktie). Hög hävstång visar alltså på hög utväxling när aktien rör sig. Detta gäller i båda riktningar, det vill säga i såväl vinst som förlust.

Formeln för hävstång är:

För traditionella warranter utan stop-loss och med fastställd slutdag beräknas hävstång som,

Aktiekurs/warrantkurs x warrantens delta x warrantens multiplikator Hävstången är högst för warranter då aktiekursen är nära lösenpris.

Warrantens löptid har också påverkan på hävstången. Allt annat lika ökar warrantens hävstång när återstående löptid minskar.

För turbowarranter med stop-loss beräknas hävstång som,

Aktiekurs/warrantkurs x warrantens multiplikator. Warrantens hävstång ökar ju närmare aktiekursen är i förhållande till stop-loss nivån

Warrantens multiplikator, W/A

Multiplikatorn anger hur stor del av ett underliggande du får vid köpet av en warrant.

En warrant med multiplikator 0,1 motsvarar en andel om 0,1 stycken av den aktuella underliggande tillgången.

W/A anger hur många warranter som krävs för att motsvara till exempel en aktie. 10 W/A betyder att det krävs 10 warranter för att motsvara till exempel en aktie.

Breakeven

Breakeven är den kursnivå som en underliggande tillgång måste uppnå för man på slutdagen ska få tillbaka kapitalinsatsen i en warrant.

Exempel:

Pris aktie: 120kronor
Lösenpris: 100 kronor
Pris warrant: 3 kronor
W/A (antal warranter för en aktie): 10

Formel:

Breakeven = Pris warrant x W/A + Lösenpris
Ger:
Breakeven = 3 x 10 + 100 = 130 kronor

Exemplet visar att aktiekursen måste vara 130 kronor på slutdagen för att den aktuella warranten skall uppnå breakeven.

Delta

Delta är ett mått som anger hur mycket prised på en warrant ska röra sig vid en enhets förändring i underliggandes pris. Ett delta på 0,5 betyder att när den underliggande tillgångens pris rör sig en krona så rör sig warrantens med 0,5 kronor. Om man använder 1 som multiplikator. Storleken på en warrants delta beror på aktiekurs i förhållande till lösenkurs och återstående löptid. Ju kortare återstående löptid och djupare in-the-money desto närmare delta 1 kommer en warrant. För turbowarranter är deltat i praktiken 1 under hela löptiden.

Implicit volatilitet

Som vi tidigare nämnt är volatiliteten ett mått på rörlighet. När man ska värdera en warrant föder man sin teoretiska modell med en uppskattning på den underliggande tillgångens rörelse (volatilitet). Det finns olika sätt att bedöma vilken volatilitet man ska sätta in. En metod är att föda modellen med den historiska volatiliteten där man mäter och får fram den underliggande tillgångens historiska rörelsemönster.

En annan metod att värdera en warrant är att jämföra priset med priset för andra optioner eller warranter med liknande utseende, löptid eller lösenpris. Genom att räkna ut vilken implicit volatilitet marknadspriset innebär (implicerar, därav namnet). På så sätt får man reda på till vilken volatilitet marknaden tror att exempelvis en aktie kommer att röra sig under en period motsvarande warrantens löptid.