Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Om Sparbanksstiftelsen Alingsås

Kids at the schoolyard

Stiftelsen har som huvuduppgift att bevara och utveckla sparbanksidén. Det gör vi genom att vara en långsiktig och tydlig ägare till Sparbanken Alingsås och genom att vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling i vårt verksamhetsområde i samarbete med andra aktörer. Stiftelsen styrs av Styrelsen. Styrelsen utses av Förtroendevalda. Stiftelsen har 24 förtroendevalda, som kommer från hela vårt verksamhetsområde. Förtroendevalda utgör Stiftelsens stämma och är ambassadörer för Sparbanken Alingsås. Stiftelsens styrelse utser Sparbanken Alingsås ABs styrelse och utgör Bankens stämma. Stiftelsens arbete regleras av ett stiftelseförordnande och vi står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Stiftelsens verksamhet består av att arbeta med ägarfrågor och samhällsutveckling. Sparbanksstiftelsen Alingsås arbetar med samhällsutveckling genom att ge bidrag och driva utvecklingsprojekt tillsammans med andra aktörer. Sparbanksstiftelsen Alingsås kan främja samhällsnytta inom näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädelsevis inom Sparbanken Alingsås AB:s verksamhetsområde. Stiftelsen ska bidra till en hållbar utveckling av samhället. Vi stöttar projekt där vi samfinansierar tillsammans med någon annan. Projektet ska ha tydliga mål som går att följa upp, en projektplan, en budget och bör ha en koppling till något av FN:s hållbarhetsmål. 

Sparbanksstiftelsen Alingsås prioriterar bidrag inom fyra områden:

  • Förutsättningar för mötesplatser där människor och företag kan växa

  • Förutsättningar för att näringslivet ska utvecklas i vårt verksamhetsområde

  • Förutsättningar för fritid och kultur

  • Stärka verksamhetsområdets varumärke

I stället för att gå som en eremit i sin egen trädgård kommer vi ut

I kväll gräver vi hål och sätter klotkörsbärsträd här på Höjdenhemmet i Lerum, berättar Växtrums volontärer Katarina Grönberg, Sofie Madenfalk, Charlotta Samuelsson och Karin Wall. Tanken är att träden ska bilda en allé där de boende på hemmet kan sitta i skuggan, själva eller tillsammans med sina anhöriga. 

It's a project to get youth to move more during the schoolday.

Rörelse på rast

Att få barn att vilja röra sig och skapa rörelseförståelse är nyckeln, berättar Camilla Parkell som driver projektet Rörelse på rast. Vi sänker trösklar och jobbar med aktiviteter fria från krav på prestation där barnen har roligt och utvecklas i sin egen takt.

Julia Agemo om Utbildningskollen

Vi har tre huvuduppdrag. Det första handlar om att prata ekonomi med ungdomar för att ge dem goda förutsättningar för en bra start i livet. 

Bidrag

Så här söker du bidrag

Här ser du alla beviljade bidrag

Kontakta oss

Rebecca Bitto

Rebecca Bitto

VD
Telefon: 0702-144355

Elin Rosenberg Elebring

Jenny Lindqvist

Verksamhetsledare
Telefon: 0702-412199