Skip to content

Rörelse rast

Vi vill uppmuntra till rörelse och socialt umgänge på raster i grundskolan, men även skapa intresse för att aktivera sig på fritiden.

 

Tillsammans med 14 skolor i kommunerna Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga och RF-SISU Västra Götaland har vi startat ett pilotprojekt.


It's a project to get youth to move more during the schoolday.

Mer information

Projektet riktar sig till en början främst till elever på låg- och mellanstadiet.

 

Tidsplan

Vi börjar med en pilot på 14 skolor under läsåret 2022/2023, därefter kommer ytterligare ett antal skolor löpande erbjudas att delta. Projektet planerar att rikta sig till förskoleklass, låg- och mellanstadiet samt grundsärskolor. Rörelse på rast är tänkt som en långsiktig satsning och har i dagsläget inget bestämt slutdatum.

 

Flera samarbetspartners

Rörelse på rast initierades av Sparbanksstiftelsen och genomförs av RF-SISU Västra Götaland på uppdrag av skolförvaltningarna i kommunerna. Projektet finansieras i sin helhet av Sparbanksstiftelsen. Rörelse på rast är tänkt att pågå under flera år och har inte något bestämt slutdatum

 

Camilla Parkell driver projektet

Vem är du Camilla?

Jag bor med man, två barn och hund i Töllsjö. Byn är nog ganska typiskt jag: skogen, naturen och sammanhållningen. Där finns många starka ideella krafter som fixar allt från mataffär och föreningsliv till att hjälpa till vid arrangemang.

 

Berätta om projektet

Sparbanksstiftelsen tog initiativet och skolförvaltningarna i Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga tyckte projektet var en väldigt bra idé och ville gärna vara med. Stiftelsen finansierar och RF - SISU Västra Götaland genomför arbetet. Vi ska få fler barn att röra sig på rasterna, stärka den sociala miljön i skolan och skapa intresse för aktiveter på på fritiden. Jag är projektledare och våra fyra aktivitetsledare kommer finnas på skolorna med all fin utrustning vi köpt in.

 

Varför är det viktigt?

Barn och unga rör sig för lite och vi vet att rörelse ökar både koncentration och inlärningsförmåga. Och kan vi få fler att våga ta steget in i en idrottsförening, kan det leda till ett livslångt idrottande.

Följande skolor deltar i piloten: 

Alingsås kommun

 • Nolbyskolan
 • Noltorpsskolan
 • Lendahlsskolan
 • Stadsskogenskolan
 • Stora Mellby skola

 

Lerums kommun

 • Almekärrskolan
 • Hästhagenskolan
 • Röselidsskolan
 • Östads skola

Herrljunga kommun

 • Horsbyskolan
 • Mörlandaskolan

 

 

Vårgårda kommun

 • Hols skola
 • Lindbladsskolan

 

 

 

 

Kontakta oss