Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Bankens styrning

Sparbanken Alingsås AB är ett bankaktiebolag som ägs till 100 % av Sparbanksstiftelsen Alingsås.

garage
mjorn

Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Fastställer Sparbanken Alingsås AB:s mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll.

En kvinna och två män som står tillsammans, ler och tittar in i kameran

Bankledning

Bankledningen består av VD, Affärschef och Stf VD samt Kreditchef och Vice VD.

Stiftelsen

Sparbanksstiftelsen äger Sparbanken Alingsås till 100%. Stiftelsen ska bidra till en hållbar utveckling av samhället. 

Uppförandekod

Sparbanken Alingsås mål är att skapa mervärde för våra intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och förtroende med medarbetare, kunder, ägare, andra affärskontakter, myndigheter och vår omvärld – och att göra det på ett socialt, hållbart och ansvarsfullt sätt.

Visselblåsning

Här finns information om hur du kan visselblåsa. 

Organisation