Hoppa till textinnehållet

Identifiera dig - identifieringsmetoder för en säker identifiering

Man in a workplace with a laptop on his knee

När du använder våra tjänster, eller skriver under avtal och uppdrag, behöver du identifiera dig med någon av våra identifieringsmetoder. Detta ger oss en säker identifiering och dig - extra trygghet. Läs mer om hur du identifierar dig för och använder dig av våra internet-, mobil- och telefontjänster.

Identifiera dig - identifiering för våra kanaler

Våra olika identifieringsmetoder

ID-säkerhet

För din säkerhet kontrollerar vi id-handlingens äkthet. Sparbanken Alingsås värderar din säkerhet högt. Vi kontrollerar därför din id-handling med hjälp av en id-scanner med syftet att säkerställa id-handlingens äkthet.

Ett steg i kontrollen är att ta bilder på id-handlingen med hjälp 365ID-scanner, för att sedan kunna verifiera handlingens äkthet. Efter verifiering kommer materialet att raderas. När du lämnar över din id-handling till Sparbankens Alingsås så kommer banken, och samarbetspartnern 365 ID som anlitats att utföra verifieringen, behandla dina uppgifter för detta syfte.

 

Sparbankens Alingsås med adress Bankgatan 8, 441 30 Alingsås är personuppgiftsansvarig för behandlingen. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se ”hänvisning till bankens webbsida” eller fråga våra anställda efter ett utdrag av vår Integritetspolicy. 

 

För mer information om tjänsten/id-scannern besök 365id