Varför behöver vi information om dig?

Lagen om penningtvätt ställer krav på att banker och andra finansiella bolag har god kunskap om sina kunders ekonomi och affärsrelationen med kunden. Vi som bank har också skyldighet att löpande följa upp att informationen vi har är aktuell. Därför ställer vi frågor när du besöker ett bankkontor, per brev eller i internetbanken och appen.

Varför finns lagen om penningtvätt?

Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att banker och andra finansiella aktörer utnyttjas för att tvätta pengar som till exempel kommer från brott eller för att finansiera terrorism.

Vad frågar vi om?

Frågorna vi ställer kan till exempel vara hur mycket pengar du planerar att sätta in på dina konton hos oss eller skicka till konton utomlands. Vi kan också ställa frågan i vilket land eller länder du har skattehemvist. Uppgiften används bland annat för att vi ska kunna dra rätt skatt och för en korrekt riskbedömning.

Vi ställer frågor till alla kunder och dina svar behandlas alltid inom ramen för banksekretessen.

Varför får jag frågor i internetbanken eller appen?

Ett sätt att få in aktuell information om dig och andra kunder är att vi ställer frågor i internetbanken och appen. Du får därför en uppmaning att svara på frågorna direkt vid inloggning.

Om du inte svarar på frågorna efter tre inloggningar kommer internetbanken och appen hamna i ett låst läge. När frågorna är besvarade kan du använda internetbanken och appen som vanligt igen. Det tar bara några minuter att svara. Behöver du hjälp eller vägledning är du välkommen att kontakta oss.

Varför får jag frågor via brev?

Ett annat sätt att få in aktuell information om dig och andra kunder är att vi ställer frågor via brev. Brevet från oss innehåller ett frågeformulär som du fyller i och sedan skickar tillbaka det till oss i svarskuvertet.

Vad händer om du inte svarar?

Om vi inte får in den informationen vi frågar efter behöver vi vidta åtgärder. Det kan till exempel innebära att ditt konto eller banktjänster spärras. Om vi inte kan få kontakt med dig för att följa upp vår affärsrelation kan uppsägning av konto med tillhörande tjänster bli aktuellt.

Behöver du hjälp eller vägledning?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor. Du som har vår telefontjänst når oss dygnet runt, alla dagar i veckan, på 0771-22 11 22. Saknar du telefontjänsten kan du istället ringa 0771-60 65 08 som har öppet alla dagar kl 7-23. Är du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks hemsida.

Vill du vet veta mer?

Här kan du läsa mer om lagen om penningtvätt och bankernas skyldigheter.
Svenska Bankföreningen - därför måste banken ställa frågor