Professionella idrottare och artister

  • Enkla, bra och mobila banktjänster
  • Råd i investeringsfrågor
  • En långsiktig plan för din ekonomi
  • Koll på familjejuridiken och försäkringar
  • Lån och finansiering

Du får en egen personlig rådgivare inom Private Banking eller Rådgivningstjänst Premium som hjälper dig utifrån dina behov. 

Utöver banktjänsterna får du på ett enkelt sätt via din rådgivare tillgång till noga utvalda externa samarbetspartners inom följande områden: