Vad många länder och marknader förstås har gemensamt just nu är att man väntar på de första räntesänkningarna.

Under en tid har vi sett ljuset i högräntetunneln men inte riktigt hittat ut. Nu i dagarna har flera centralbanker, inte minst Fed, haft räntemöte. I USA går ekonomin förvånansvärt starkt och senaste inflationssiffrorna var överraskande höga, vilket bidrog till att de fortsatt lämnade sin styrränta oförändrad. De håller dock fast vid att sänkningar kommer under året och att de bör hinna med ett par, tre stycken som det ser ut just nu. Med andra inflationssiffror kan det förstås komma att ändras så inget är givet. Under presskonferensen påtalade Fed-chef Powell ett flertal gånger behovet av att bli confident. Att bli helt övertygad om att inflationsnedgången är bestående innan man agerar och sänker.  

Inflationen på väg ner

Svenska Riksbanken upplever en något annan situation då inflationen fortsätter ner i Sverige. Det är dock ingen garanti för att Riksbanken sänker räntan på det sätt som marknaden hoppats. Att gå före Fed och ECB kan bli utmanande. Tar man hänsyn till valutan så blir bilden som vanligt mer komplex. Kommer en sänkt svensk ränta medföra en svagare krona i dagsläget, precis som blev fallet för Schweiz? Eller tvärtom, kan det signalera att svenska bolag vädrar morgonluft och då också attraherar utländskt kapital, som i sin tur snarast kan verka stärkande för kronan? 

Svår balansgång för centralbankerna

Centralbankerna upplever en, som vanligt, svår balansgång. Konstigt nog är den ekonomiska utvecklingen i nuläget det tydligaste stödet till optimism men samtidigt är det vad som utgör den största risken för bakslag. Inte för lite, inte för mycket – som en avancerad balansakt på en välslipad kniv. Ingen centralbank vågar göra grova analyser eller hoppas. Det är matematik och analys på hög nivå som krävs för att om möjligt göra rätt närmsta tiden och ändå kan det komma att bli fel.

Att sänka räntan när ekonomin trots allt är ganska stark, det kan visa sig vara förödande längre fram. Att ”elda på” skulle kunna göra att inflationen i stället biter sig fast.

Bättre då att vara avvaktande och inte gör något förhastat kan tyckas. På det stora hela så bör en något förskjuten räntesänkningsfas inte påverka aktiemarknadens mer långsiktiga trend. Den blir bara något förskjuten.

Stor skillnad för företagens situation

Samtidigt ser vi fortsatt stor skillnad mellan sektorer och mellan regioner vad det gäller företagens situation. Tar vi ned bilden hela vägen till lokal nivå och tittar på små företag då har antalet konkurser skjutit i höjden. Därför upplever förstås många att tajmingen i räntans nedgång har stor betydelse. Om räntan sänks i maj eller först till hösten, det kommer vara en fråga om överlevnad eller ej för vissa företag. Tittar vi i stället på större bolag ser det i de flesta fall ut som att man klarar en eventuellt förskjuten räntesänkningsfas. Med undantag för vissa enskilda bolag. Som ni säkert hört senaste tiden har en del fastighetsbolag fått problem och nu senast även Intrum, i båda fallen handlar det om att finansiella problem kommit upp till ytan och blivit utslagsgivande i rådande miljö.

Vår övervikt i aktier baserar sig på att vi förväntar oss en breddning av uppgången till fler sektorer och segment. Hittills har mindre och medelstora tillväxtbolag lyst röda. Samtidigt som stora bolag, både i Sverige och internationellt, varit de som agerat draglok när börsen gått upp. I USA har de stora tech-bolagen själva stått för mer än halva uppgången i index. I Sverige ser vi även stora skillnader mellan sektorer där tex finans och verkstad gått avsevärt bättre än energi. Skillnaden har varit så stor som 20 procentenheter. Vi tror att detta jämnar ut sig framöver och därför är det dags att bredda sina placeringar och ta in bl.a småbolag i portföljen igen.      

Private Banking / Kapitalförvaltningen