Vill du att familjen är sams även efter generationsskiftet? Ett "ja" på den frågan är självklart för nästan alla. Men tyvärr blir det inte alltid så, säger Ulf Skarin, specialist inom ägarplaneringsgruppen på Swedbank, med lång erfarenhet av rådgivning vid generationsskiften i företag.

– Jag tänker på en far som skulle skifta över sitt bolag till två barn som båda jobbade i bolaget, ett skifte han var väldigt nervös inför. Själv tog han och hans två bröder över bolaget trettio år tidigare utan att de pratat ihop sig om hur det skulle drivas. De blev osams, bröderna löstes ut från bolaget och därefter hade de ingen kontakt alls, berättar Ulf Skarin och tillägger:

– I just det här fallet hade rädslan gjort att pappan väntade lite för länge med skiftet till sina barn.

I de flesta fall finns det en självklar tidpunkt för när ägandet ska flytta från den äldre generationen till den yngre och det är när den yngre generationen tar ägaransvaret, det vill säga tar de stora besluten för bolaget.

– Problemet är att ansvaret kan flyttas över successivt och att den äldre och den yngre generationen kan ha olika uppfattning om när det är dags för en förändring av ägandet. Scenariot kan både innebära att föräldrar "hänger" sig kvar för länge enligt den yngre generationen, och att de vill lämna över innan nästa generation känner sig redo.

Ha en öppen dialog

Det är ofta en bra lösning för ett företag att nästa generation tar över. Men det krävs planering i god tid och en tydlig struktur. Situationen är komplex men behöver för den skull inte vara komplicerad.

– Grunden för ett bra generationsskifte är en öppen dialog inom familjen. Alla familjemedlemmar har ett ansvar för att vara tydliga med vad de vill, vad de kan och vad de känner samt ett lika stort ansvar att lyssna öppet på andras vilja och känslor.

Varje familj är unik

Tyvärr finns det inte någon lösning som passar alla familjer i alla situationer så fastna inte i tron att du sitter inne med facit, alla i familjen måste även vara beredda på att kompromissa, menar Ulf Skarin.

– Varje familj är unik på sitt sätt. Tänk bara på hur olika skiften det gjorts i de stora näringslivsfamiljerna i Sverige.

– Det är viktigt att alla i familjen är med i samtalen. Den familjemedlem som står längst bort från bolaget, och kan minst om det, är kanske också den som är mest rädd för att bli "lurad".

Det är inte heller bara en uppgift för de äldre utan även den yngre generation måste ta ansvar för lösningen. Hela idén med ett generationsskifte är ju att den äldre generationen ska lämna bolaget och de yngre ta över.

– Det kan bli helt fel om en förälder bestämmer hur det ska vara. Risken är att barnen börjar gräla så fort mamma eller pappa är borta eftersom lösningen inte blev som de ville.

Konferera tillsammans

Ett av Ulf Skarins råd på vägen är att den äldre generationen skriver ner allt som är viktigt för dem i ett dokument som sedan överlämnas till barnen, med uppmaningen att tillsammans konferera och komma tillbaka med att förslag på handlingsplan för framtiden.

– Den äldre generationen kan därefter bedöma förslaget och föreslå eventuella justeringar eller ändringar tills familjen nått en lösning som känns acceptabel för alla.

– Om ni känner att diskussionerna inte leder framåt och det finns risk att ni blir osams, tveka då inte att ta hjälp. Det finns konsulter som är specialiserade på att föra generationsskiften framåt. Jag kan inte tänka mig en bättre investering. Går det ändå inte kanske en extern försäljning är ett bättre alternativ, avslutar Ulf Skarin.

Ta gärna kontakt med din rådgivare om du vill ha råd om just din situation.