Vilken analysmetod utgår från ett bolags redovisade vinst, omsättning och kassaflöde för att fastställa en akties motiverade värde?

A) Fundamental analys - rätt svar
B) Top-down analys
C) Teknisk analys

Vilken av nedanstående formler är korrekt för nyckeltalet P/E?

A) P/E-tal = Aktiepris / Försäljning per aktie
B) P/E-tal = Aktiepris / Eget kapital per aktie
C) P/E-tal = Aktiepris / Vinst per aktie - rätt svar

Vad beskriver vanligtvis begreppet volatilitet?

A) Hur hög omsättning en viss aktie har?
B) Priset på aktien
C) Hur mycket aktiekursen varierar i pris - rätt svar