Den 11 mars gör vi ett antal förändringar i fondbestämmelserna för Swedbank Robur Ny Teknik. Förändringarna syftar till att tydliggöra fondens profil och kräver inte att du som kund gör någonting.

  • Det förtydligas i fondens karaktär att fonden har möjlighet att placera en andel av tillgångarna i företag utanför Norden.
  • Fonden ändrar i placeringsinriktningen till att numera ha möjlighet att placera upp till 50 % utanför Norden, en ökning från dagens 40 %.
  • Fonden får nytt jämförelseindex som är mer relevant för fondens placeringsinriktning

För mer information, läs kundbrevet (pdf)