Skip to content

Klimatsatsningen

Nyponbuske

Vi vill ta ansvar

Vi vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Det är en av de viktigaste utmaningarna i världen just nu och därmed också här hos oss.

Vi tar vårt ansvar i att uppmuntra till en långsiktigt hållbar utveckling genom vårt stora samhälls- engagemang. Vi vill ta ansvar i alla delar och därför gör vi nu en särskild satsning på klimatet.

Barn som springer på stig i skogen

Nu lanserar vi Sparbankskilowatten!

Vad är Sparbankskilowatten?

En del i vår klimatsatsning

Sparbankskilowatten är en del i vår klimatsatsning.

 

En utvidgning av solcellsbidraget

Vi har tidigare gett över 2 500 000 kr i bidrag till solcellsbidrag. Genom Sparbankskilowatten hoppas vi att fler föreningar vågar investera för framtiden.

Sök Sparbankskilowatten

-och gör en insats för klimatet

 

Vi vill öka möjligheterna till grön omställning för föreningar. Därför lanserar vi nu bidraget Sparbankskilowatten som kan sökas för att investera i olika energieffektiviserande åtgärder.

 

Tillsammans är vi starka och får vårt område att växa och må bra.

Bra för klimatet och föreningen

Investera i förnybar energi som på sikt sänker uppvärmningskostnaderna och samtidigt ökar produktionen av grön el. 

 

Du kan söka stöd för exempelvis solcellsanläggning, byte av värmekälla eller mer effektiv belysning för att bidra till en mer hållbar framtid.

 

 

Så här gör du:

 1. Ta fram offert från leverantör och utlåtande från energirådgivare

  Offert med kostnadskalkyl från leverantör och utlåtande från energirådgivare ska bifogas ansökan.

 2. Bidrag via stiftelsen

  Ansök om bidrag

  Tänk på att hela finansieringen ska vara beviljad innan stödet betalas ut. 

  Du har möjlighet att ansöka om energilån via Sparbanken Alingsås.

Villkor för att söka Sparbankskilowatten:

 • Bidrag kan sökas av ideella föreningar i Sparbanken Alingsås verksamhetsområde; Kommunerna i Alingsås, Herrljunga, Lerum eller Vårgårda.
 • Föreningen ska äga fastigheten eller ha ett långsiktigt arrendeavtal.
 • Stödet utgår med 50% av stödberättigade kostnader, dock max 250 000 kr*.
 • Offert med kostnadskalkyl från leverantör samt utlåtande från energirådgivare ska bifogas ansökan. Kommunens energirådgivning nås via din kommun och är kostnadsfri. 
 • I ansökan ska uppskattad besparing i KWh och uppskattad ekonomisk besparing tydligt framgå.
 • Ansökan måste ske till Sparbanksstiftelsen innan arbetet påbörjas.
 • Hela finansieringen ska vara beviljad innan stödet betalas ut.

*Stödet är en utökning av det tidigare solcellsbidraget. Har föreningen fått solcellsbidrag på under 250 000 kr kan föreningen söka för andra energibesparande åtgärder, dock max 250 000 kr för samtliga investeringar. Har föreningen tidigare fått fullt solcellsbidrag (250 000 kr) kan man inte söka Sparbankskilowatten. 

Två leende män i en idrottshall
Två leende kvinnor vid en innebandyplan