Vi kan se en minskad inflationstakt även om januari innebar ett hack i kurvan. Om den minskade trenden håller i sig så kan vi se fram emot räntesänkningar kanske redan under våren. Vi får helt enkelt se vilka krafter som är starkast och som har mest påverkan på vår hemmamarknad.

Vi ser en fortsatt svag aktivitet i vårt område där bland annat nybyggnationen är på en mycket låg nivå och vi har också sett en del varsel bland företag i vårt område.

Trots den tuffa tiden som har varit med konjunkturen som har slått hårt mot vissa branscher så har våra företag i det stora hela, klarat sig väldigt bra och vi har få kreditförluster i vår stock.

Vi vill finnas nära våra kunder

Vi vill ge dig ännu bättre service och våra medarbetare en bättre arbetsmiljö. Därför renoverar vi våra kontor. För ett par veckor sen var det äntligen dags för nyinvigning av Vårgårdakontoret där över 500 kom och firade med oss! Jag vet att ni var flera från stiftelsen på plats vilket var jätteroligt.

Vi hade också förmånen att bjuda in Företagarna i Vårgårda till frukostträff på vårt nyrenoverade Vårgårdakontor. Vi bjöd på frukost och berättade om banken, visade våra lokaler och samtalade om läget med företagarna vilket var mycket uppskattat.

Vi har emitterat vår första gröna obligation

För att ytterligare bredda förutsättningarna i vårt arbete med att bedriva en lönsam och hållbar bank så emitterar vi obligationer. Det ger oss ännu större möjligheter i att utveckla vår finansiering och samtidigt tar vi steg i vårt hållbarhetsarbete.

Vi är övertygade om att ett företag som har ett aktivt hållbarhetsarbete stärker sina affärer. Vi finns här för att diskutera de möjligheter och utmaningar som ditt företag står inför!

Vi är stolta över vår process som vi nu har tagit i mål genom att på ett mycket förtroendefullt sätt ha emitterat vår första obligation på marknaden. Det är en milstolpe i bankens historia.

Jag önskar dig en riktigt skön påsk!

Staffan Svantesson
VD Sparbanken Alingsås