Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här eller kontakta oss!

Ställ din fråga här

Öppettider

Kundcenter Privat

0771-22 11 22

Kundcenter Företag

0771-33 44 33

Spärrservice

08-411 10 11

Vad är räntederivat?

Räntederivat används bland annat för att förändra eller skydda räntan på ett lån utan att behöva förändra villkoren på det underliggande lånet. Kännetecknande för derivat är att de är kopplade till händelser eller förutsättningar vid en specifik tidpunkt eller tidsperiod i framtiden.

Allmän information om räntederivat

Räntederivat är ett komplicerat finansiellt instrument och ett samlingsbegrepp för exempelvis optioner, terminer, swappar med mera. Derivatets värde är beroende av dess underliggande tillgångar, exempelvis räntor. Olika derivatinstrument har olika risknivåer och faktorer som påverkar avkastningen. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för det derivat du ska investera i.
  • Hur handlar man med räntederivat?

    För att kunna handla räntederivat krävs det ett ramavtal/ISDA-avtal samt en limit som motsvarar den säkerhet som krävs för det nominella belopp och löptid som ska gälla. Kontakta din bankrådgivare för att handla räntederivat.

  • Vad tar jag för risk?

    Risken kan variera mycket mellan olika räntederivat. Derivat kan användas så att risken både blir större eller mindre. Det finns en risk för att motparten i ett räntederivat inte fullföljer sina åtaganden, vilket kan påverka priset under löptiden. Genom att använda räntederivat kan du undvika den risk som ligger i en framtida ränteförändring. Väljer du att använda räntederivat i spekulativt syfte tar du en högre risk.

  • Vad påverkar värdet?

    Nuvärdet på en ränteswap kan öka och minska under löptiden. Om du avslutar en ränteswap i förtid kan du göra en vinst/förlust beroende på hur räntemarknaden har utvecklats sedan ränteswapen startades.

För- och nackdelar med räntederivat

Halvcirkel punkt

Fördel - Direkt åtkomst till marknaden

Halvcirkel

Fördel - Ändra räntan under löptiden

Halvcirkel punkt

Fördel - Säkra finansieringskostnaden inom ett visst ränteintervall

Halvcirkel punkt

Fördel - Lämpar sig bra som ett riskfördelningsinstrument

Halvcirkel

Nackdel -  Kan ställa stora krav på bevakningen av prisutvecklingen

Halvcirkel

Nackdel - Resultatpåverkan (beroende på redovisningsstandard)

Halvcirkel

Nackdel - Ej noterat och/eller standardiserat

Räntederivat

Räntederivat är ett finansiellt instrument och ett samlingsnamn för ränteterminer och ränteswappar. De handlas endast av institutioner och företag. Inte privatpersoner.

Passandebedömning

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.

Stäng Skriv ut